شماره حساب شرکت

پرداخت وجه را می‌توانید از طریق واریز به یکی از حسابهای ذیل انجام دهید، سپس فیش دریافتی از بانک را با ذکر نام کاربری خود به شماره 98.251.7222118+ فکس نموده و یا به info@ssp-co.irآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمائید .


بانک ملت ؛
شماره حساب:  311443191
شعبه: میدان جهاد (کد: 8773 )
شبکه بانکی ایران(شبا): IR09012001000000311443191

شماره ملت کارت : 6104337610385310
بنام: اسماعیل کربلائی فردوئی


پست بانک؛
شماره حساب: 5673632432033.04
شعبه: روستای فردو  (کد: 22643007)
شبکه بانکی ایران(شبا): IR
بنام: اسماعیل کربلائی فردوئی

لطفاً اصل فیش دریافتی از بانک را نزد خود نگه دارید .
بمنظور تسریع در شارژ حساب خود، حتی المقدور قبل از پایان ساعات اداری فیش را ارسال فرمائید .

.