شکایات

کاربران گرامی

در صورت نارضایتی از خدمات سینا سیستم می توانید با شماره 09122524439 یا از طریق ایمیل samane.payamak@gmail.com طرح شکایت نموده تا بررسی گردد .

 

.